• คู่มือการใช้ยาช่วยชีวิตใน รพสต.

  เป็นคุ่มือที่บอกวิธีการใช้ยาสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ถูกต้อง เช่น Adrenaline inj,Calcium Gluconate inj,Atropine Sulfate inj เป็นต้น.

  Download เอกสาร »

 • แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า

  โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (Rabies, Hydrophobia) หรือในภาษาอีสานเรียกว่า “โรคหมาว้อ” เป็นโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) จัดเป็นโรคติดเชื้อที่ร้ายแรงที่ยังไม่มีทางเยียวยารักษา ผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการแสดงมักจะเสียชีวิตภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ในการจะพิจารณาว่าผู้ป่วยรายใดที่ถูกสัตว์สัมผัส กัด หรือข่วน จำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอิมมูนโกลบูลินหรือไม่นั้น ในแต่ละประเทศจะมีแนวทางการรักษาที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้เป็นเพราะการควบคุมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีความเข้มงวดแตกต่างกันและมีความชุกชุมของสัตว์ที่เป็นโรคไม่เท่ากัน สำหรับในประเทศไทยนั้นมีแนวทางปฏิบัติดังนี้.

  Download เอกสาร »

 • โรคท้องร่วงเฉียบพลัน

  ท้องเสียเฉียบพลัน คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำอย่างน้อย3 ครั้งใน 24 ชั่วโมง (หรือถ่ายบ่อยกว่าปกติ) หรือถ่ายมีมูกหรือปนเลือดอย่างน้อย1ครั้งหรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมากอย่างน้อย1ครั้งใน24ชั่วโมงโดยจะมีอาการดังกล่าวไม่เกิน14วัน .

  Download เอกสาร »